Những tính cách của người tuổi Sửu mà bạn chưa biết

Những tính cách của người tuổi Sửu mà bạn chưa biết

Trâu là con vật đứng thứ hai trong 12 con giáp, những người sinh vào năm Sửu thường có những tính cách mạnh mẽ và nổi trội. Họ là những người có lập trường kiên định và luôn tin rằng con đường đến với thành công là làm việc chăm chỉ. Tuổi sửu có lòng trung thành rất cao nên nếu đặt nhầm chỗ thì sẽ khiến bạn phải thất vọng.

Tính cách người tuổi sửu nói nên điều gì về họ

12/25/2015 11:05:07 PM

Người tuổi sửu có tính cách cần cù, chăm chỉ, kỷ luật và nguyên tắc vì vậy trong công việc bạn hoàn toàn tin tưởng khi có những cộng sự cầm tinh con trâu. Họ là những người kiên định mạnh mẽ và rất trung thành.

Xem lá số tử vi trực tuyến

Bạn hãy điền ngày giờ sinh theo dương lịch

Họ tên:

Ngày sinh: Tháng:Năm:

Giờ sinh: Phút: Giây:

Giới tính

Bài viết mới