Thuyết ngũ hành - thuyết âm dương ngũ hành trong tử vi

Thuyết ngũ hành - thuyết âm dương ngũ hành trong tử vi

Học thuyết ngũ hành là học thuyết âm dương, liên hệ cụ thể hơn trong việc quan sát, quy nạp và sự liên quan của các sự vật trong thiên nhiên.

Luận tính cách con người theo bản mệnh

1/28/2016 9:32:26 AM

Luận giải tính cách con người theo bản mệnh ngũ hành, người mệnh Kim độc đoán cương quyết, người mệnh Thủy sáng tạo, khôn ngoan.

Xem lá số tử vi trực tuyến

Bạn hãy điền ngày giờ sinh theo dương lịch

Họ tên:

Ngày sinh: Tháng:Năm:

Giờ sinh: Phút: Giây:

Giới tính

Bài viết mới