Thuật phong thủy - Tìm hiểu về phong thủy trong kinh doanh

Thuật phong thủy - Tìm hiểu về phong thủy trong kinh doanh

Ứng dụng phong thủy trong cuộc sống hàng ngày,phong thủy kinh doanh,phong thủy nhà ở đem lại nhiều may mắn cho người ứng dụng nó.

Phong thủy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của bạn

4/8/2016 6:14:18 AM

Thuật phong thủy là một hiện tượng văn hóa xã hội tồn tại khá dai dẳng, nếu phân tích kỹ gạt bỏ những thủ pháp, nghi lễ, hình thức mê tín bảo thủ câu nệ thì vẫn còn những kinh nghiệm dân gian đáng học hỏi phục vụ cho việc xây dựng nhà ở thuần túy.

Xem lá số tử vi trực tuyến

Bạn hãy điền ngày giờ sinh theo dương lịch

Họ tên:

Ngày sinh: Tháng:Năm:

Giờ sinh: Phút: Giây:

Giới tính

Bài viết mới