Ngày tốt ngày xấu - xem ngày tốt xấu trong tuần

Ngày tốt ngày xấu - xem ngày tốt xấu trong tuần

Xem lịch vạn niên để biết ngày tốt xấu trước khi động thổ,xây nhà,xuất hành,khai trương,cầu tài,...ngày tốt xấu có ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn định làm trong ngày.

Xem ngày tốt xấu Thứ 2, ngày 30 tháng 11 năm 2015

11/30/2015 9:28:52 AM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ 6 ngày 27/11/2015

11/26/2015 6:22:54 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ 5 ngày 26/11/2015

11/25/2015 5:00:16 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ tư ngày 25/11/2015

11/24/2015 8:40:56 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2015

11/23/2015 10:23:47 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2015

11/23/2015 10:02:32 AM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ 6 ngày 20/11/2015

11/19/2015 5:38:56 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 2015

11/18/2015 6:17:14 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ tư ngày 18/11/2015

11/18/2015 8:58:20 AM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.

Xem ngày tốt xấu Thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015

11/16/2015 6:38:14 PM

Xem ngày tốt xấu phải xác đinh được tính chất công việc định làm và tuổi chủ nhân. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, giúp mọi việc diễn ra được suôn sẻ hơn và tránh được những tai ương không đáng có.
« Trước1 - 2Sau »

Xem lá số tử vi trực tuyến

Bạn hãy điền ngày giờ sinh theo dương lịch

Họ tên:

Ngày sinh: Tháng:Năm:

Giờ sinh: Phút: Giây:

Giới tính

Bài viết mới